Home
Gottesdéngschter
Kiirch
Agenda
Aktuelles
Besennlisches
Divers
Daafkanner
Kannerpastorale
1. Kommunioun
Massdénger
Jugendpastorale
Guiden a Scouten
Et bestueden sech
Éis Poren
Verwaltung
houhou an haha
Links ... a rechts
Impressum
Logo17502
Et bestueden sech
[Home] [Et bestueden sech]
[Gottesdéngschter] [Kiirch] [Agenda] [Aktuelles] [Besennlisches] [Divers] [Daafkanner] [Kannerpastorale] [1. Kommunioun] [Massdénger] [Jugendpastorale] [Guiden a Scouten] [Et bestueden sech] [Éis Poren] [Verwaltung] [houhou an haha] [Links ... a rechts] [Impressum]

Si Dir gewëllt, Iech am Joer 2014 zebestueden, da meld Iech méiglischst fréi bei Här Paschtouer

Carlos R. Arnold
Telefon 92 13 45 / 621 83 54 69
E-Mail: carnold2@freenet.de5

 

Corine Bastin a Jérôme Decker – Housen

Nadine Bettendorf a Christian Schmitz – Konstëm

Christiana Valletta an Alain Thill – Housen

Claudine Wintringer a Patrick Koecher – Mierschent

Christine Ries an Daniel Kalmes – Grooljen / Fouhren

Michèle Schweig a Marc Mersch – Housen

Suzanne Ersfeld a Gilles Nosbusch – Roudersen

Martine Bourggraff a Paul Gils – Housen

Romy Trausch a Alain Molitor – Houschent

Murielle Kieffer a Christophe Gasbarrini – Housen

Danielle Kaell a Ronny Mergen – Ierpeldeng / Houschent

Carlo Birchen an Tania Weber – Mierschent

Alain Wagener an Marty Berscheid – Housen

Mike Jonk an Myriam Simon – Schlënnermanescht / Walfer

Tom Heusburg a Kerstin Laux – Housen

David Tessaro an Annise Mariany – Baastenduerf

Mike Heirens a Nadine Schmit – Roudersen

Alex Schenk a Nicole Wagener – Housen

Frank Schmit a Cindy Schumacher – Baastenduerf

Charel Leweck a Cindy Bureau – Lëpschent

François Lentz an Delphine Aka Amon – Branebuurg

Urban David an Liltz Carole – Housen

Bruno Mendes a Edy-Alda Paladino – Holztem

Marc Olinger an Stephie Koeune – Houschent

Ralph Weiler a Cathy Mischo – Laaschent / Mäerzeg

Serge Besenius a Michelle Kiesch – Houschent

Sebastien Hiff a Melanie Steffen – Dikrech / Baastenduerf

Joel Tex a Maggy Gillen – Mierschend / Woltz

Jeff Stirn a Monique Bernard  – Housen

Fränk Biesen a Nathalie Linden – Houschent

Ronny Reding a Conny Reding – Konstëm

    07. Juli 2007 – Wuelessen

Joël Loomans a Martine Schannel – Braanebuerg

    30. Juni 2007 zu Braanebuerg

Marc Bauler a Vicky Rizzi - Mierschent

    12. August 2006 zu Mierschent

Nico Hoffmann a Katja Weis - Weller

    12. August 2006 zu Weller

Claude Kraus a Patrice Kirsch - Recken/Miersch / Duerscht

Joëlle Turmes an Yves Mersch – Neidhausen / Eschweiler/Wiltz

Michel Weydert a Yolande Heischbourg – Mechela

Jeff  Wilhelm a Martine Monville – Mechela

Marcel Jacoby an Dorota Adamska – Konstëm

Jim Leweck an Sandra Hopp – Lëpschent / Housen

Jean Claude Richartz a Romaine Kesseler – Mierschent / Eschduerf

Gérard Lutgen an Joëlle Ferber

Jean-Claude Weber an Annick Wolter

Tom Serres an Jessica Theis – Housen

Jean-Marie Schirtz an Françoise Willems – Grooljen / Ettelbreck

Romain Haendel an Pasquina Tria – Baastenduerf – Ierpeldeng/Ettelbreck

Romain Lanners an Nadine Laugs

    27. August 2005 – Mierschent

Gérard Bethke a Nadine Junker 

    06. August 2005 – Mierschent

Kurt Schildermans an Malou Berger

    16. Juli 2005 – Roudersen

Joel Reuter an Edith Roilgen

    Schlënnermanescht – Letzebuerg-Cents

Laurent Schank a Martine Ewert

    Eesbich

Luc Keipes an Rommy Liefgen

    Holztëm – Ettelbrëck

Mike Schinker an Ramona Kerschen

    06. November 2004 – Eesbich